Bir bağda bulunan inşaat demiri adeti, aslında inşaat sektöründe olan bir çok kişi tarafından kolayca hesaplansa da, bilmeyen ziyaretçilerimiz için bu konuyu da ayrıntıları ile sizlerle paylaşmaya çalışacağız.

Bir bağda ortalama 2.000 KG (2 Ton) inşaat demiri bulunmaktadır. Bu sabit bir değer olmasa da ortalama değeri budur. Bazı fabrikalarda bu değer 2.300 seviyelerine kadar da çıkmaktadır. En doğru demir adetine ulaşmak için 1 bağın kaç kilo geldiğini bilmeniz gerekmektedir.

Şimdi yine örneklerle durumu açıklamaya çalışalım. Benim görev aldığım şantiyeye 1 TIR demir geldi. Demiri teslim alırken bana teslim edilen irsaliyeye baktığımda aşağıdaki tabloyu görüyorum.

https://www.gunlukdemirfiyatlari.net


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS